Flow Meter & Flow Probe

   เครื่องวัดความเร็วของน้ำมีให้เลือกตามรูปแบบการใช้งาน มีทั้งที่ใช้ติดกับถุงลากแพลงก์ตอน แบบมีด้ามจับสำหรับวัดความเร็วของน้ำในแม่น้ำลำคลอง หรือแบบใบพัดที่สามารถใช้งานในแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วไปได้...


 • Flow meter วัดความเร็วกระแสน้ำ สำหรับแพลงก์ตอนเน็ต Panktonnet
  Flow Meter เป็นเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ (Flow Meter) สำหรับใช้งานร่วมกับถุงลากแพลงก์ตอน สามารถแสดงค่าผลการวัดเป็นตัวเลข 5 หลัก สำหรับติดตั้งบริเวณปากถุงลากแพลงตอนเพื่อวัดปริมา...

 • Flow probe เครื่องวัดความเร็วกระแสน้ำแบบใบพัด Propeller Sensor
  Flow Probe เครื่องวัดความเร็วกระแสน้ำระบบใบพักแบบ Propeller Sensorแสดงผลการวัดเป็นตัวเลขLCD โดยสามารถแสดงค่าความเร็วกระแสน้ำสูงสุด (Maximum Velocity) และค่าความเร็วกระแสน้ำเฉลี่ย ...

 • Flow meter วัดความเร็วกระแสน้ำอัตโนมัติ แบบใบพัด
  Flow Meter เครื่องวัดความเร็วกระแสน้ำระบบใบพัดแบบ lmpeller Sensor เครื่องแสดงผลได้มาตราฐานกับน้ำ IP-67 โดยสามารถแสดงค่าความเร็วกระแสน้ำ (Realtime Velocity) เป็นตัวเลข LCD ชุดสำ...

 • electronic flow meter เครื่องวัดความเร็วกระแสน้ำระบบ Electromagnetic Sensor
  Electromagnetic Flow Probe เครื่องวัดความเร็วกระแสน้ำระบบ Electromagnetic Sensor แสดงผลการวัดเป็นตัวเลข LCD โดยสามารถแสดงค่าความเร็วกระแสน้ำ ค่าความเร็วกระแสน้ำเฉลี่ย,ค่าStandard...
Visitors: 233,167