DO-SCT Meter

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ ความเค็ม ความนำไฟฟ้า และอุณหภูมิ สามารถเลือกหัววัด DO แบบ Galvanic หรือ Polarographic ได้ มีระบบปรับชดเชยอุณหภูมิและความดันบรรยากาศได้อัตโนมัติ ตัวเครื่องได้มาตรฐานกันน้ำ IP-67  และบันทึกข้อมูล 50 ข้อมูล สามารถปรับชดเชยค่าความเค็มที่ตัวเครื่องได้ 

 

 


  • YSI-Pro2030-DO-Conductivity-Meter-วัดค่าออกซิเจนในน้ำ ค่าการนำไฟฟ้า ค่าความเค็ม และอุณหภูมิของน้ำ
    DO-SCT Meter เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ ความเค็ม ความนำไฟฟ้า และอุณหภูมิ สามารถเลือกหัววัด DO แบบ Galvanic หรือ Polarographic ได้ มีระบบปรับชดเชยอุณหภูมิและความดันบรรยากา...
Visitors: 218,646