Water Circulator bath-Water Circulator bath Digital Control

Water Circulator Bath / Water Circulator Bath Digital Control

 

  • อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ แบบหมุนวน ได้ในช่วง +5 °c เหนืออุณหภูมิห้อง ถึง  95 °C  Accuracy ± 1 °C
  • มีระบบหมุนเวียนน้ำ(Circulation) เพื่อรักษาอุณหภูมิให้ดียิ่งขึ้น
  • มีระบบควบคุมอุณหภูมิแบบ Multi function fuzzy support PID
  • ระบบควบคุมอุณภูมิแบบ Electronic PID Controller Sensor วัดอุณหภูมิแบบ Pt 100 (แบบ Digital Control)
  • ตั้งเวลาการทำงานได้ ตั้งแต่ 1 นาที ถึง 999 ชั่วโมง
  • อ่างน้ำภายใน และฝาปิด ทำจาก Stainless Steel  เชื่อมแบบพับขอบ แข็งแรง 
 
 
 
 
 

 

Ordering

Please contact us.......

Visitors: 229,533