Autoclave&Sterilizer

 

Autoclave & Sterilizer เครื่องทำความสะอาดฆ่าเชื้อ มีทั้งแบบ Tabletop สำหรับตั้งโต๊ะ และ Vertical สำหรับตั้งพื้นที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 • เครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออัตโนมัติ Tabletop Autoclave
  Tabletop Autoclave เครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออัตโนมัติ ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Microprocessor ทำความสะอาดฆ่าเชื้อในช่วงอุณหภูมิ 120-134 °C ควบคุมความดันที่ 1.2-2.1 Kg/cm2 ระบบตัดการทำงาน...

 • เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบตั้งพื้น Vertical Autoclave
  Vertical Autoclave เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบตั้งพื้น ทำความสะอาดฆ่าเชื้อในช่วงอุณหภูมิ 120-134 °C ควบคุมความดันที่ 2.2 Kg/cm2 สามารถตั้งเวลาให้เครื่องทำงานได้ในช่วง 0-60 นาที มีระบบ...

 • pipetman® G, Microman®, Microman® E, Distriman®, Repetman®, Macroman™, Trackman™, Platemaster® Gilson safe aspiration, Peristaltic pumps, Fraction collectors..
  pipetman® G, Microman®, Microman® E, Distriman®, Repetman®, Macroman™, Dispensman

 • GILSON Dispensman Dispenser
  DispensmanTM เป็นเครื่องดูดจ่ายของเหลวชนิดปรับปริมาตรได้ โดยมีปุ่มตั้งปรับปริมาตรอยู่ด้านข้าง สามารถปรับปริมาตรได้ตั้งแต่ 0.25 – 50 มิลลิลิตร ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งาน ส...

 • EXTRACTMAN Gilson เครื่องสกัดสารโปรตีน
  EXTRACTMAN® Gilson เป็นเครื่องแยกสารสกัดโปรตีนโดยใช้เทคโนโลยี Exclusion-based Sample Preparation (ESP™) ซึ่งช่วยให้ได้สารสกัดที่บริสุทธิ์และตัวอย่าง ยังคงอยู่ในสภาวะที่สมบูรณ์น...

 • f110744_main_safe-aspiration-station.jpg
  GILSON Safe Aspiration Station เป็นเครื่องดูดจายสารละลายทิ้ง ซึ่งใช้งานได้ง่าย และรวดเร็วอาศัยการทำงานของปั้มที่อยู่ในเครื่อง และสามารถใช้งานในการกรองสารละลายร่วมกับ Suction flas...

 • Trackman.jpg
  GILSON Trackman เป็นเครื่องเพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายโอนสาร ไปยัง microplate และ microtube โดยมีไฟแสดงสถานะเป็น LED แสดงผลบนจอแบบ LCD โดยสามารถแสดงผลได้ทั้งตำแหน่งต่อไป โหมดการทำ...

 • Peristaltic Pump - MINIPULS® 3 ปั๊มดูดสารละลาย
  Peristaltic Pump - MINIPULS® 3 Gilson สามารถปรับอัตราการไหลโดยการปรับความเร็วมอเตอร์ในช่วง 0 ถึง 48 รอบต่อนาที สามารถเลือกใช้สายชนิด PVC, Silicone, Phamed หรือ Fluoro elastomer ม...

 • Fraction Collector เป็นเครื่องเก็บสาร
  Fraction Collector เป็นเครื่องเก็บสารสามารถเก็บได้แบบ Time, Drop, Peak หรือ Manual สำหรับโหมดการเก็บสารแบบ Peak ซึ่งสามารถกำหนด Peak ได้ทั้งแบบ Adaptive-slope algorithim ...

 • Platemaster® เครื่องเตรียมสารละลายอัตโนมัติที่ใช้สำหรับเตรียมสารละลาย
  Platemaster® เป็นเครื่องเตรียมสารละลายอัตโนมัติที่ใช้สำหรับเตรียมสารละลายในงานต่างๆ ดังนี้ qPCR,PCR,Elisa,Kinase assays,Cell based assays, Cell culture set-up, Drug compound ...

 • Balance เครื่องชั่งไฟฟ้าแบบชั่งของจากด้านบนแสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า (Analytical balance) และเครื่องหาความชื้น (Moisture balance) ของสารที่ใช้ได้ทั้งของแข็งและของเหลว
  เครื่องชั่งไฟฟ้าแบบชั่งของจากด้านบนแสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า (Analytical balance) และเครื่องหาความชื้น (Moisture balance) ของสารที่ใช้ได้ทั้งของแข็งและของเหลว

 • biohazard ตู้ปลอดเชื้อ ระบบการกรองเป็นชนิด ULPA Filter Biohazard Safety Cabinets Class II/Class III
  Biohazard Safety Cabinets Class II/Class III ตู้ปลอดเชื้อ ระบบการกรองเป็นชนิด ULPA Filter 2 ชุด มีประสิทธิภาพในการดักจับอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอนถึง 99.9998 % ด้านข้างของตู้มี 2 แบบ...

 • Ductless foomhood ตู้ดูดควันชนิดไม่มีท่อ (Ductless)
  Ductless Fume Hood ตู้ดูดควันชนิดไม่มีท่อ (Ductless) สามารถเคลื่อนย้ายที่ตั้งได้ ใช้ระบบกำจัดกลิ่นไอกรด กลิ่นไอสารเคมีต่างๆ โดยการกรองอากาศผ่านแผ่นกรองชนิด High Quality Activate...

 • laminarflow ตู้ปลอดเชื้อระบบการกรองเป็นชนิด ULPA Filter
  Laminar Flow Cabinets ตู้ปลอดเชื้อระบบการกรองเป็นชนิด ULPA Filter ที่มีประสิทธิภาพในการดักจับอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอนถึง 99.9998 % และ Prefilter พื้นที่ปฏิบัติงานทำด้วยโลหะแข็...

 • Blender (Stainless Steel) เครื่องบดปั่นตัวอย่าง
  Blender (Stainless Steel) เป็นเครื่องบดปั่นตัวอย่างขนาด 1.2 ลิตร ทำความสะอาดได้ง่าย สามารถปั่นด้วยความเร็วรอบ 20,000 รอบต่อนาที ตัวฐานทำมาจาก Epoxy coated (8010BU) มีความเร็วในกา...

 • Centry 117 Microcentrifuge HR.jpg
  เครื่องปั่นสารละลายมีทั้งแบบ Mini-centrifuge, Micro-Centrifuge, Plate centrifuge, Multi-centrifuge, High-speed centrifuge ที่สามารถควบคุมความเย็นในการปั่นสารละลายได้ สามารถเลือกใช้...

 • 36110300_MAIN_Gilson-Dry-Bath-Series.jpg
  Digital Dry Bath เป็นเครื่องควบคุมอุณหภูมิชนิดแห้ง สำหรับให้ความร้อนกับสารตัวอย่าง ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบ Microprocessor Controlled สามารถตั้งค่าอุณหภูมิได้ตั้งแต่ +5°C เหนืออุณห...

 • Cooler block เครื่องทำความเย็น (Cooler Block) สำหรับหลอดทดลอง เป็นเครื่องควบคุมอุณหภูมิชนิดแห้ง
  Cooler Block for Microtubes เครื่องทำความเย็น (Cooler Block) สำหรับหลอดทดลอง เป็นเครื่องควบคุมอุณหภูมิชนิดแห้ง สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 30°C ต่ำกว่าอุณหภูมิห้องถึง 100°C ...

 • Dry cabinet Electronic Dry Cabinet (Auto Desiccator) ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติระบบ Memorial alloy dryer
  Electronic Dry Cabinet (Auto Desiccator) ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติระบบ Memorial alloy dryer ขนาดความจุ (Capacity) ภายในตู้ 80-200 ลิตร แสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นเป็นตัวเลขดิจิตอล ด...

 • Evaporator เครื่องระเหยสูญญากาศ Rotary Evaporators ชุดเครื่องแก้วกลั่นระเหยเป็นแบบแกนตั้งตรง (Vertical)
  Rotary Evaporators เครื่องระเหยสูญญากาศ (Rotary Evaporators) ชุดเครื่องแก้วกลั่นระเหยเป็นแบบแกนตั้งตรง (Vertical) มอเตอร์มีความสามารถในการหมุนขวดแก้วใส่สารตัวอย่าง (Evaporating p...

 • freezer ตู้ควบคุมอุณหภูมิ ชนิด Deep Freezer
  Deep Freezer ตู้ควบคุมอุณหภูมิ ชนิด Deep Freezer สามารถแสดงค่าการตั้งอุณหภูมิเป็นตัวเลขดิจิตอล สามารถควบคุมอุณหภูมิที่ -20 ถึง -40°C ความจุตู้ 100-600 ลิตร ควบคุมระบบทำความเย็น แ...

 • furnace เตาเผา เตาหลอมอุณหภูมิสูง
  Furnaces เป็นเตาหลอม (Furnances)ที่มีตัวเครื่องขนาดเล็ก สามารถตั้งโต๊ะได้ ไม่กินพื้นที่ในการติดตั้ง ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง สามารถทำความร้อนได้ในระดับอุณหภูมิที่สูงถึง 1,10...

 • Oven Hot Air Oven, Microprocessor-Control ตู้อบลมร้อน ควบคุมอุณหภูมิ
  Hot Air Oven, Microprocessor-Control เป็นตู้อบลมร้อน ควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 30 °C ถึง 250 °C ควบคุมการทำงานด้วย Fuzzy-supported PID microprocessor controller สามารถตั้งเวลาได้ ...

 • 36110840_MAIN_Mini-Incubator.jpg
  Digital Mini Incubator Gilson ตู้ควบคุมอุณหภูมิ ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Microprocessorแสดงค่าเป็นตัวเลข ควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่อุณหภูมิห้อง (Ambient) -15 หรือ+5 °C ถึง 60°C (เลือ...

 • Gilson Hotplate stirrer เครื่องกวนสารละลายที่ใช้กวนสารละลายทั่วไปพร้อมให้ความร้อน
  เครื่องกวนสารละลายที่ใช้กวนสารละลายทั่วไปพร้อมให้ความร้อนที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทั่วไปมีหลากหลายขนาด หลายแบบทั้งผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยและต่างประเทศ

 • Mangnetic bar แท่งแม่เหล็กกวนสารละลาย
  Magnetic Bar with center rim Ordering Click! ด้านล่าน TF MB-0001 Magnetic Bar, 6mm dia. / 25mm length (set of 4) TF MB-0002 Magnetic Bar, 8mm dia. / 40mm length (set of 4) TF MB-00...

 • Microscope กล้องจุลทรรน์ (Microscope) มีให้เลือกทั้งชนิด Monocular Microscope, Binocular Microscope และ Trinocular Microscope
  Microscope กล้องจุลทรรน์ (Microscope) มีให้เลือกทั้งชนิด Monocular Microscope, Binocular Microscope และ Trinocular Microscope กำลังขยาย (eyepiece)10 เท่า และ 16 เท่า (สำหรับรุ่น ...

 • Refractometer atago กล้องวัดระดับความหวาน (BRIX Refractometer), ความเค็ม (Salinity Refractometer), แอลกอฮอล์(Alcohol Refractometer), และโปรตีน/ความถ่วงจำเพาะของปัสสาวะ (Protein/Urine Specific Gravity Protein Refractometer Digital Refractometer
  Refractometer Hand Refractometer กล้องวัดระดับความหวาน (BRIX Refractometer), ความเค็ม (Salinity Refractometer), แอลกอฮอล์(Alcohol Refractometer), และโปรตีน/ความถ่วงจำเพาะของปัสสาว...

 • rocker เครื่องเขย่าชนิด Rocker
  Rocker เป็นเครื่องเขย่าชนิด Rocker มีมุมในการเอียงซ้ายขวา 7 องศา สามารถปรับความเร็วรอบได้ตั้งแต่ 7.5 – 20 rpm สามารถรองรับน้ำหนักได้สูงสุด 0.5 กิโลกรัม Platform มีขนาด 200 X 20...

 • Roto Mini 8 - R2024 Gilson Roto Mini Plus
  Rotator เป็นเครื่องเขย่าผสมสารชนิดหมุน (Rotator mixer) ได้ทั้งแบบแนว VerticalและHorizontal สามารถตั้งโปรแกรมความเร็วในได้ 1-70 rpm มี Platform ที่สามารถบรรจุหลอดทดลองขนาดเส้นผ่าศ...

 • universal shaker เครื่องเขย่าสารละลาย
  เครื่องเขย่าสารละลายสำหรับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น Immunoplates, Flask, Beakers, Rack for tube และอุปกรณ์อื่นๆ

 • Sive Shaker เครื่องเขย่าตะแกรงร่อน ENDECOTTS
  Sieve Shaker ลักษณะการเขย่าตะแกรงร่อน 3 ทิศทาง (Tri-dimensional Movement) ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Digital control สามารถตั้งเวลาการทำงานได้ 0-99 นาที สำหรับเขย่าตะแกรงร่อนขนาด 200...

 • Thermo-hygrometer เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น
  เครื่องวัดอุณภูมิและความชื้นมีทั้งแบบพกพา แบบติดผนังวัดอุณภูมิความชื้นภายในห้องที่ต้องการควบคุม มีให้เลือกหลากหลายทั้ง แบบมีเซ็นเซอร์ หรือแบบยิงแสงอินฟาเรด

 • benchtop chart recorder เครื่องบันทึกข้อมูลบนกระดาษ Chart
  Benchtop Chart Recorders เครื่องบันทึกข้อมูลบนกระดาษ Chart สำหรับสัญญาณทางไฟฟ้า รับสัญญาณเข้าแบบ Analog : 1-25 mA สามารถปรับความเร็วกระดาษกราฟได้ 1, 2, 5, 10, 20, 30 Cm/Min and c...

 • Ultrasonic Cleaner เครื่องล้างอุปกรณ์ความถี่สูง
  Ultrasonic Cleaner เป็นเครื่องล้างอุปกรณ์ความถี่สูงใช้สำหรับอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการทั่วไป มีขนาดประมาณ 3 ลิตร ขึ้นไป ตัวเครื่องทำจากภายในทำจาก STAINLESS STEEL ดูแลทำความสะอาดได้อ...

 • Vacuum Pump ชนิด Diaphragm ใช้งานต่อเนื่องโดยเป็นชนิดไม่ใช้น้ำมัน (Oil Free Pump)
  Vacuum Pump ชนิด Diaphragm ใช้งานต่อเนื่องโดยเป็นชนิดไม่ใช้น้ำมัน (Oil Free Pump) มีอัตราการดูดของเหลวสูงสุด 12 ลิตรต่อนาที หรือมากกว่า มีท่อสำหรับ Inlet และ Outletเข้าขนาดเส้นผ่...

 • Vortex Mixer Gilson
  Vortex Mixer เครื่องผสมสารละลาย สามารถปรับความเร็วรอบการผสมได้ในช่วง 200-3,200 รอบต่อนาที ใช้งานได้ทั้งโหมดทำงานต่อเนื่อง (Continuous)และเมื่อกดหลอดบน Vortex Cup (Touch) มีฐานรอง...

 • Water Bath / Water Bath Digital อ่างน้ำควาบคุมอูณหภูมิ
  Water Bath / Water Bath Digital อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ สามารถควบคุมได้ในช่วง +5 °c เหนืออุณหภูมิห้อง ถึง 100 °c Accuracy ± 1 °c ระบบควบคุมอุณภูมิแบบ Thermostat Control / Digital ...

 • Water Circulator Bath / Water Circulator Bath Digital Control อ่างน้ำควบคุมความร้อน แบบ หมุนวน
  Water Circulator Bath / Water Circulator Bath Digital Control อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ แบบหมุนวน ได้ในช่วง +5 °c เหนืออุณหภูมิห้อง ถึง 95 °C Accuracy ± 1 °C มีระบบหมุนเวียนน้ำ(Circu...

 • Water Purification Solution เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ (General laboratory grade water)
  Water Purification Solution เป็นเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ (General laboratory grade water) สำหรับใช้ในงานวิเคราะห์ที่ต้องการระดับไอออนและสารอินทรีย์ต่ำเช่น เครื่อง AAS/FAAS, Spectropho...

 • glass ware plastic ware เครื่องแก้ว พลาสติกแวร์
  เครื่องแก้ว /Glass ware PYREX DURAN WHEATON HBG WITEG IWAKI พลาสติค /Plastic ware AXYGEN NALGENE POLYLAB HYCON

 • จำหน่ายสารเคมี สารมาตรฐาน สารละลายบัฟเฟอร์ที่ใช้กับเครื่องวิเคราะห์ และทดสอบ อาทิยี่ห้อ YSI, FISHER, BDH, MERCK, SIGMA
  จำหน่ายสารเคมี สารมาตรฐาน สารละลายบัฟเฟอร์ที่ใช้กับเครื่องวิเคราะห์ และทดสอบ อาทิยี่ห้อ YSI, FISHER, BDH,MERCK,SIGMA เป็นต้น
Visitors: 233,159