Water Samplers Horizontal

Water Sampler, Horizontal

 

  • เครื่องเก็บตัวอย่างน้ำแนวนอนขนาดความจุประมาณ 1 ลิตร
  • มีตุ้มน้ำหนักที่ทำด้วย Stainless สำหรับกระแทกให้กระเดื่องของเครื่องทำงานเพื่อเก็บตัวอย่างน้ำพร้อมเชือกยึดทำด้วย                 Polyester ความยาว 20 เมตร
  • มีวาล์วระบายน้ำและสกรูปรับระดับความดันภายในกระบอกเก็บน้ำเพื่อความสะดวกในการถ่ายน้ำออก
  • กระบอกเก็บน้ำทำด้วย Acrylicใสส่วนโครงทำด้วยพลาสติกดิวลีนและStainless Steel 304

 

 

 

 

 

Ordering Click! ด้านล่าง

GEM 410-H………… Water Sampler, Horizontal-Type, 1-Liter

Visitors: 218,644