Scent Diffusing

          เป็นเครื่องพ่นกลิ่นอะโรม่า มีขนาดบรรจุตั้งแต่ 250 ml, 500ml, 1000 ml, 5000ml กระจายครอบคลุมพื้นที่ ตั้งแต่ 500-3000 ตารางเมตร สามารถใช้งานได้ทั้งแบบ Stand Alone และ ติดตั้งกับระบบปรับอากาศ ลักษณะของตัวเครื่องถูกออกแบบมาสวยงาม น่าใช้


 • messageImage_1702287555006.jpg
  รายละเอียดเครื่องพ่นกลิ่น (Scent Diffusing Machine) ตัวเครื่องรุ่น: G-SDM-1000 Scent Diffusing Machine with 250ml Bottle วัสดุของตัวเครื่อง: แผ่นอะคริลิค + เคสเหล็ก พื้นที่ความครอ...
  9,500 THB

 • messageImage_1702287643537.jpg
  รายละเอียดเครื่องพ่นกลิ่น (Scent Diffusing Machine) ตัวเครื่องรุ่น: G-SDM-2500 Scent Diffusing Machine with 500ml Bottle วัสดุของตัวเครื่อง: แผ่นอะคริลิค + เคสเหล็ก พื้นที่ความครอ...
  12,500 THB

 • messageImage_1702288366796.jpg
  รายละเอียดเครื่องพ่นกลิ่น (Scent Diffusing Machine) ตัวเครื่องรุ่น: G-SDM-5000 Scent Diffusing Machine with 1000ml Bottle วัสดุของตัวเครื่อง: แผ่นอะคริลิค + เคสเหล็ก พื้นที่ความคร...
  14,500 THB

 • messageImage_1702288681348.jpg
  รายละเอียดเครื่องพ่นกลิ่น (Scent Diffusing Machine) ตัวเครื่องรุ่น: G-SDM-10000-1L Scent Diffusing Machine with 1000ml Bottle วัสดุของตัวเครื่อง: แผ่นแก้ว + เคสเหล็ก พื้นที่ความค...
  16,900 THB

 • messageImage_1702288705106.jpg
  รายละเอียดเครื่องพ่นกลิ่น (Scent Diffusing Machine) ตัวเครื่องรุ่น: G-SDM-10000-5L Scent Diffusing Machine with 5000ml Bottle วัสดุของตัวเครื่อง: แผ่นแก้ว + เคสเหล็ก พื้นที่ความคร...
  17,900 THB
Visitors: 214,335