DO Meter

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ แบบออกภาคสนาม (Portable DO meter) ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Microprocessor มีระบบปรับชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ และสามารถปรับชดเชยค่าความเค็มและความดันบรรยากาศได้ มีให้เลือกทั้งวัด DO แบบ membrane และ วัด DO แบบ Optical...

 
 
 
 
 

 • YSI-Pro20-Dissolved-Oxygen-Meter YSI Pro20 Handheld for DO/Temp เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ
  Dissolve Oxygen Meter เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Microprocessor สามารถเลือกหัววัด DO แบบ Galvanic หรือ Polarographic ได้ มีระบบปรับชดเชยอุณหภูมิและ...

 • Pro20i Dissolved Oxygen Meter with integral cable วัดค่าออกซิเจนในน้ำ
  Dissolve Oxygen Meter with integral cable เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำควบคุมการทำงานด้วยระบบMicroprocessor สายเคเบิ้ล เป็นแบบ integral cable สะดวกและง่ายต่อการใช้ง่าย และกา...

 • YSI DO200A Dissolved Oxygen and Temp วัดค่าออกซิเจนในน้ำ
  EcoSense Dissolve Oxygen Meter สามารถแสดงค่าออกซิเจน และอุณหภูมิ ได้พร้อมกัน มีระบบชดเชยความเค็ม และความดันบรรยากาศได้และตัวเครื่องได้มาตรฐานกันน้ำ IP-67 บันทึกข้อมูลได้ 50 ข้อมู...

 • YSI ODO Optical Dissolved Oxygen Meter เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ แบบ ใช้แสง
  EcoSense Optical Dissolve Oxygen Meter วัดค่าออกซิเจนแบบใช้แสงรุ่นประหยัด (Eco –Sense Optical DO) และอุณหภูมิได้ ได้มาตรฐานกันน้ำ IP-67ใช้เมมเบรน มีสายเคเบิลยาว 4 หรือ 10 เมตร บั...
Visitors: 233,165