UV/VIS Spectrophotometer

UV/VIS Spectrophotometer

 

  • เครื่องวัดความเข้มข้นสารละลายโดยใช้หลักการวัดการดูดกลืนคลื่นแสง
  • สามารถปรับช่วงคลื่นแสงในช่วง 190 ถึง 1100 nm 
  • แสดงผลเป็นตัวเลข LCD ในหน่วย ppm %T หรือ Absorbance

 

 

 

 

 

 

 


  • Spectro photometer SMART® Spectro 2 Spectrophotometer เครื่องวัดความเข้มข้นสารละลายโดยใช้หลักการวัดการดูดกลืนคลื่นแส
    SMART®Spectro 2 Spectrophotometer เครื่องวัดความเข้มข้นสารละลายโดยใช้หลักการวัดการดูดกลืนคลื่นแสง สามารถปรับช่วงคลื่นแสงในช่วง350 ถึง 1000 nmโดยมีความถูกต้องถึง ± 2 nm และปรับคลื...

  • UV/VIS Spectrophotometer
    LM 7-2000-UV UV/VIS Spectrophotometer เครื่องวัดความเข้มข้นสารละลายโดยใช้หลักการวัดการดูดกลืนคลื่นแสง สามารถปรับช่วงคลื่นแสงในช่วง 190ถึง 1100 nmโดยมีความถูกต้องถึง ± 2 nm และมี...
Visitors: 233,180