Water Purification Solution

Water Purification Solution

เป็นเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ (General laboratory grade water) สำหรับใช้ในงานวิเคราะห์ที่ต้องการระดับไอออนและสารอินทรีย์ต่ำเช่น เครื่อง AAS/FAAS, Spectrophotometry, Water analysis หรือ งานเตรียมสารละลายบัฟเฟอร์ทั่วไป เป็นต้น


มีรายละเอียดดังนี้

  • สามารถผลิตน้ำสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 15 ลิตร/ชั่วโมง
  • มีอัตราการจ่ายน้ำบริสุทธิ์สูงสุด 1.0 L/min
  • ระบบควบคุมการทำงานของเครื่องเป็นระบบไมโครโปรเซสเซอร์ ง่ายต่อการใช้งานและการดูแลรักษา
  • มีแผงหน้าปัดควบคุมการทำงานและแสดงข้อมูลสภาวะของเครื่องต่างๆ ดังนี้
  • สถานภาพของเครื่อง (Status Display)
  • ระบบบ่งชี้ (System monitoring) มี Product water quality)
  • ระบบป้องกันตัวเครื่อง (Safety features)
  • ประสิทธิภาพของชุดกรอง Deionization สามารถผลิตน้ำบริสุทธิ์ ได้มากถึง 80,000 lites
  • มีระบบแจ้งเตือนเมื่อเครื่องเกิดความผิดปกติทั้งแสงและเสียง
 

Ordering

Please contact us.......

Visitors: 233,169