Water Bath-Water Bath Digital

Water Bath / Water Bath Digital

 

  • อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ สามารถควบคุมได้ในช่วง +5 °c เหนืออุณหภูมิห้อง ถึง  100 °c  Accuracy ± 1 °c
  • ระบบควบคุมอุณภูมิแบบ Thermostat Control / Digital PID Controller
  • ปรับตั้งอุณหภูมิ แบบหมุน Scale Setting
  • Sensor วัดอุณหภูมิแบบ Pt 100 (สำหรับระบบ Digital PID Controller)
  • ออกแบบให้ภาชนะที่ใส่ตัวอย่าง วางอยู่บนถาดรอง ภาชนะไม่ได้สัมผัสกับตัวสร้างความร้อนโดยตรง ป้องกันปัญหาตัวอย่างที่อยู่       ติดกับภาชนะจะได้รับความร้อนมากกว่าอุณหภูมิของน้ำในอ่าง ซึ่งจะทำให้ตัวอย่างเสียหาย
  • อ่างน้ำภายใน และฝาปิด ทำจาก Stainless Steel หนาถึง 1.00 มม. เชื่อมแบบพับขอบ แข็งแรง ทนการกัดกร่อนไม่รั่วซึมไม่ขึ้น             สนิม
  • โครงสร้างภายนอก ผลิตจากเหล็กเคลือบสี Epoxy สวยงาม แข็งแรง ทนทาน
 
 
 

Ordering

Please contact us.......

Visitors: 229,530