Anemometer-Altitude Meter

Anemometer/ Altitude Meter

 

  • เครื่องวัดความเร็วลม ระดับความสูง และความดันบรรยากาศ  แสดงผลเป็นตัวเลข
  • มีช่วงการวัด 0.4-20 m/s โดยมีความถูกต้อง + 3%
  • วัดระดับความสูงได้ในช่วง -2000 ถึง 9000 เมตร
  • วัดความดันบรรยากาศได้ในช่วง 7.5 ถึง 825 mmHg

Ordering Code!


Please contact us …

Visitors: 122,538